próżniowa kontrola szczelności spoin - NDT. Badania nieniszczące.

Idź do spisu treści

Menu główne:

PRODUKTY > pozostałe NDT
spoiny - kontrola szczelności

Pompa próżniowa VSP
wraz z ramkami do badania szczelności spoin
- czołowych
- zakładkowych
- pachwinowych
- w narożnikach
- na powierzchniach o różnych krzywiznach
- o specjalnej geometrii

MR-CHEMIE
ramka do pompy próżniowej

Wykrywanie wycieków za pomocą urządzeń VPS i ramek próżniowych zgodnie z DIN EN 1593

Procedura:
Podczas używania urządzeń VSP badany obszar (spaw lub powierzchnia odlewu) pokrywany jest środkiem inspekcyjnym tworzącym piankę. Odpowiednimi materiałami są wodne roztwory, które stosowane są do badania urządzeń ciśnieniowych i gazowych jak np. środek pianotwórczy: MR99 - spray do wykrywania nieszczelności. Woda z mydłem nie powinna być używana do wykrywania nieszczelności.
Po naniesieniu środka badawczego  badany obszar przykrywany jest ramką próżniową, która musi pasować do geometrii badanego obszaru.
Ramka podciśnieniowa jest połączona z jednostką wykrywania nieszczelności za pomocą węża podciśnieniowego i opróżniana jest błyskawicznie z powietrza po otwarciu zaworu.
W przypadku wystąpienia nieszczelności - pod szkłem rewizyjnym ramki próżniowej powstaje spienienie środka badawczego. Metoda ta pozwala na łatwą lokalizację ewentualnych wycieków, które wymagają naprawy.
W praktycznych warunkach testowych możliwe do zastosowania granice wartości ciśnienia dla wykrywania nieszczelności w procedurze testu pęcherzykowego wynoszą ok. od 10-5 do 10-4 Pa*m3/s  (10-4 do 10-3 mbar * l/s). Aby zapewnić uwidocznienie także niewielkich wycieków, podciśnienie pod ramką musi być utrzymywane przez co najmniej 30 sekund.


 
    SZUKAJ    
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego