szczelność spoin - ndt.pl

pohl & pohl
Przejdź do treści
Wykrywanie wycieków za pomocą urządzeń VPS i ramek próżniowych
zgodnie EN 1593, ASTM E515
Podczas używania urządzeń VSP badany obszar (spaw lub powierzchnia odlewu) pokrywany jest środkiem inspekcyjnym tworzącym piankę. Odpowiednimi materiałami są wodne roztwory, które stosowane są do badania urządzeń ciśnieniowych i gazowych jak np. środek pianotwórczy: MR® 99 - spray do wykrywania nieszczelności. Woda z mydłem nie powinna być używana do wykrywania nieszczelności. Po naniesieniu środka badawczego  badany obszar przykrywany jest ramką próżniową, która musi pasować do geometrii badanego obszaru. Ramka podciśnieniowa jest połączona z jednostką wykrywania nieszczelności za pomocą węża podciśnieniowego i opróżniana jest błyskawicznie z powietrza po otwarciu zaworu.
W przypadku wystąpienia nieszczelności - pod szkłem rewizyjnym ramki próżniowej powstaje spienienie środka badawczego. Metoda ta pozwala na łatwą lokalizację ewentualnych wycieków, które wymagają naprawy. W praktycznych warunkach testowych możliwe do zastosowania granice wartości ciśnienia dla wykrywania nieszczelności w procedurze testu pęcherzykowego wynoszą ok. od 10-5 do 10-4 Pa*m3/s (10-4 do 10-3 mbar*l/s). Aby zapewnić uwidocznienie także niewielkich wycieków, podciśnienie pod ramką musi być utrzymywane przez co najmniej 30 sekund.
Pompa próżniowa VSP
wraz z ramkami do badania szczelności spoin:
  • czołowych
  • zakładkowych
  • pachwinowych
  • w narożnikach
  • na powierzchniach o różnych krzywiznach
  • o specjalnej geometrii
MR® 99
środek pianotwóczy
  • środek do wyszukiwania wycieków na przedmiotach pod ciśnieniem gazu lub powietrza za pomocą ramki próżniowej,
  • po naniesieniu tworzy warstwę piany, która powoduje tworzenie się bąbelków w miejscach nieszczelności,
  • ma zastosowanie przy sprawdzaniu armatury gazowej, systemów rurociągów, zbiorników ciśnieniowych itp.
  • temperatura stosowania: 0 do 50 °C.
© 1990-2024 pohl & pohl
Wróć do spisu treści