inne badania MT - ndt.pl

pohl & pohl
Przejdź do treści
Badanie łańcuchów - stanowisko mobilne UF 1400 KP
- urządzenie do wykrywania rys UF1400
- pompa obiegowa do zawiesiny proszku
- zbiornik na zawiesinę wraz z dyszami
- wyłacznik nożny wraz z 3m przewodem
- urządzenie do namagnesowywania
QPP wysokoprądowe generatory impulsowe
mogą naprzemiennie generować wysokoprądowe impulsy AC lub DC w 2 oddzielnych obwodach. W ten sposób można niejako jednocześnie wykrywać różnie zorientowane rysy. Zastosowanie: złącza spawane, odlewy, odkuwki, elementy szlifowane, elementy formowane na zimno i gorąco, elementy obrabiane cieplnie albo hartowane.
© copyright 1990-2023 by pohl & pohl
Wróć do spisu treści